a

Stancolac 912 Epoxy Coat

Dvokomponentni epoksidni premaz sa visokim sadržajem čvrste materije. Idealan za zaštitu čeličnih konstrukcija izloženih hemijskom opterećenju.
Pruža odličnu adheziju i antikorozivnu zaštitu.
Sertifikovano od strane evropskog instituta prema standardu ISO 12944.

Boja: Sve RAL nijanse
Odnos mešanja: 5:1 težinski    2,85:1 zapreminski
Teorijska potrošnja: 4,6 m²/kg na 100 µm
Preporučeni razredjivači: 1131-1120-1015
Pakovanje: 18/20 + 4 kg

Additional information

Product Description

Dvokomponentni epoksidni premaz sa visokim sadržajem čvrste materije. Idealan za zaštitu čeličnih konstrukcija izloženih hemijskom opterećenju.
Pruža odličnu adheziju i antikorozivnu zaštitu.
Sertifikovan je od strane Evropskog instituta za svoja antikorozivno – zaštitna svojstva, prema standardu ISO 12944.

Boja: Sve RAL nijanse
Odnos mešanja: 5:1 težinski    2,85:1 zapreminski
Teorijska potrošnja: 4,6 m²/kg na 100 µm
Preporučeni razredjivači: 1131-1120-1015
Pakovanje: 18/20 + 4 kg
Specifična težina: (A+B) 1,35 (±0,05) kg/lit
Sadržaj suve materije: 62% (± 2) u zapremini
Preporučena debljina: 50 – 150 μm suvog filma
Temperatura pri nanošenju: 5 – 35 ˚C

Reviews

Be the first to review “Stancolac 912 Epoxy Coat”

Your email address will not be published. Required fields are marked *