a

Stancolac 916 Epoxy Mastic

Dvokomponentni epoksidni premaz sa visokim sadržajem čvrste materije. Idealan za zaštitu čeličnih konstrukcija izloženih hemijskom opterećenju.
Pruža odličnu adheziju i antikorozivnu zaštitu.

Boja: Sve RAL nijanse
Odnos mešanja: 5:1 težinski    3,125:1 zapreminski
Teorijska potrošnja: 5,45 m²/kg na 100 µm
Preporučeni razredjivači: 1120-1131
Pakovanje: 18/20 + 4 kg

Additional information

Product Description

Dvokomponentni epoksidni premaz sa visokim sadržajem čvrste materije. Idealan za zaštitu čeličnih konstrukcija izloženih hemijskom opterećenju.
Pruža odličnu adheziju i antikorozivnu zaštitu.

Boja: Sve RAL nijanse
Odnos mešanja: 5:1 težinski    3,125:1 zapreminski
Teorijska potrošnja: 5,45 m²/kg na 100 µm
Preporučeni razredjivači: 1120-1131
Pakovanje: 18/20 + 4 kg
Specifična težina: (A+B) 1,45 (±0,05) kg/lit
Sadržaj suve materije: 79% (± 2) u zapremini
Preporučena debljina: 100 – 200 μm suvog filma
Temperatura pri nanošenju: 5 – 35 ˚C

 

Reviews

Be the first to review “Stancolac 916 Epoxy Mastic”

Your email address will not be published. Required fields are marked *